Acarosan
Endikasyonlar
Acarosan ve formları ev tozu akarlarının tam olarak yok edilmesiamacına hizmet eden yepyeni bir ilaçtır.ACAROSANın yapımı Hollanda nınUltrecht şehri üniversitenin ve Mainz daki ev biyolojisi araştırmakurumunun ektoparazitoloji laboratuvarlarında akarların yaşam,gelişimve çoğalmaları ile ilgili yıllar süren araştırmalar sonucundagerçekleşmiştir.Acarosan sayesinde akarlar öldükleri gibi aynı zamanda dışkı tozları datekstil eşyalarından ayrışarak havada uçuşamayacak şekildetopaklaşır.İnce toz parçacıkları daha büyük parçalara dönüşür veelektrik süpürgesi tarafından kolay çekilebilir hale gelirler.Akarların hepsi tam olarak (%95-100) öldürülürler.Akarların ince toz halindeki dışkıları, Acarosanın temizleyici vebağlayıcı özelliği sayesinde kolaylıkla havada uçuşamayacak derecedebirleşirler ve büyük topaklar haline gelerek elektrikli süpürgeninvakum etkisi ile kolayca temizlenebilir. ACAROSAN�ın etki süresi 8-12ay devam eder.

Etkileşimler
Norodol; amfetamin, antikoagülan, kumarin veya indandione türevleri,antikonvülsanlar, barbitüratlar, antidiskinetikler, antihistaminikler,beta-adrenerjik blokerler, santral sinir sistemi depresanları, dopamin,efedrin, epinefrin, levadopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Lityumtuz-larının Norodol ile birlikte yüksek dozda kullanılması halindehasta dikkatle gözlenmelidir, ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir.Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda Norodol tedavisi derhaldurdurulmalıdır. Haloperidol ve lityumun sürekli beraber kullanımısonucu, birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir.Yüksek dozda Norodol, metildopanın etkisini artırır.

Dozaj
1. PPL deri testi daima ilk olarak uygulanmalıdır.MDM deri testi sadece PPL deri testi negatif sonuç vermişse uygulanır.2. Prick testi olarak uygulanmalıdır.Prick test negatif sonuç vermişse ancak o zaman Intrakutan test formuna geçilebilir.